יישוב סכסוך

בישראל, יש חוק (חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, התשע"ה-2014) המחייב את הצדדים לנסות ליישב את הסכסוך לפני שהם פונים להליך משפטי, במקרים של סכסוכים משפחתיים, כגון גירושין, מזונות, חלוקת רכוש, או ענייני ילדים. מטרתו של החוק האמור היא לסייע לבני זוג ולהורים וילדיהם ליישב סכסוכים משפחתיים בהסכמה ובדרכי שלום ולצמצם את הצורך בקיום התדיינות משפטית.  

החוק נועד לעודד את המשפחות לחפש פתרונות יצירתיים ומוסכמים, שישמרו על הקשר המשפחתי ועל טובת הילדים. הצדדים חייבים להגיש בקשה ליישוב סכסוך לבית המשפט או לבית הדין הרבני, ולהשתתף בפגישות עם יחידת הסיוע, שהיא יחידה טיפולית שמשתייכת למשרד הרווחה. יחידת הסיוע מסייעת למשפחות להבין את הנושאים הנוגעים לסכסוך, להכיר את האפשרויות הקיימות, ולתאם את ההליך המתאים להן.