מזונות

מזונות הם תשלום חודשי שההורים חייבים לשלם לטובת הילדים אחרי גירושין או פרידה.


על פי מה מחשבים את גבוה תשלום המזונות? מי משלם למי מזונות?  בישראל, יש שני סוגי בתי משפט שיכולים לקבוע את סכום מזונות הילדים: בית המשפט לענייני משפחה, שמשתמש בדין האזרחי, ובית הדין הרבני, שמשתמש בדין הדתי. ההבדלים בין הדינים הם רבים ומשמעותיים, והם יכולים להשפיע על גובה המזונות, על חלוקת האחריות בין ההורים, ועל גיל הילדים שעדיו חלה החובה.יש הבדל גדול בין בית הדין הרבני הדן בעניין, לבין בית המשפט שדן בנושא זה. בעוד בית הדין הרבני מטיל את חיוב מזונות בעיקר על האב, בית המשפט מטיל את החיוב (לילדים מגיל 6 ומעלה) במזונות על שני בני הזוג באופן שוויוני. 

בבתי הדין הרבני שדנים על פי הדין הדתי, המזונות נקבעות לפי ההלכה, החובה לשלם מזונות חלה רק על האב, והיא תלויה בגיל הילדים ובסוג ההוצאות. האב חייב לשלם הוצאות הכרחיות, כגון אוכל, לבוש, חינוך, ומדור, עד שהילדים מגיעים לגיל 6. מגיל 6 ועד 15, האב חייב לשלם מזונות מדין צדקה.  

כיצד ניתן לשנות את סכום מזונות הילדים? סכום המזונות שנקבע בהסכם או בפסק דין אינו קבוע לעד, וניתן לשנות אותו במקרים מסוימים. לשם כך, יש להוכיח שחל שינוי נסיבות מהותי שמצדיק את השינוי, ושהשינוי לא היה צפוי, יש להגיש בקשה לשינוי הסכם או פסק דין לבית המשפט או לבית הדין שקיבל את ההסכם או נתן את הפסק הדין, ולהציג את הראיות המוכיחות את השינוי. בית המשפט או בית הדין ישמעו את הצדדים, ויוכלו לאשר, לדחות, או לשנות את הבקשה, בהתאם לנסיבות המקרה.