חלוקת רכוש

חלוקת רכוש בגירושין הוא תהליך מורכב וטעון רגשית בעל השלכות כלכליות משמעותיות הן עבור בני הזוג והן עבור ילדיהם, הליך הדורש הבנה מעמיקה של החוק, תוך התחשבות בנסיבות האישיות וברצונותיהם של בני הזוג. בישראל, קיימת מסגרת משפטית מקיפה המתווה את אופן חלוקת הרכוש בעת גירושין, תוך התחשבות בגורמים מגוונים. הכלל הבסיסי בחלוקת רכוש בגירושין קובע איזון משאבים, ברירת המחדל בחלוקת רכוש בגירושין היא איזון משאבים, כלומר חלוקה שוויונית של הרכוש המשותף שנצבר במהלך חיי הנישואין. רכוש משותף, כולל דירת מגורים, מטלטלין, רכבים, חסכונות, נכסי קריירה, זכויות סוציאליות ועוד. כמובן שחובות נלקחים בחשבון במסגרת חלוקת הרכוש.


חריגים לכלל: נכסים פרטיים, נכסים שהובאו לנישואין, נכסים שהתקבלו בירושה או במתנה, ונכסים שהוחרגו בהסכם ממון, עשויים להישאר בבעלות בן הזוג המקורי. או במקרה של הסכמות מיוחדות, ניתן לערוך הסכם גירושין או הסכם ממון הקובעים חלוקת רכוש שונה מהכלל.במקרה של אי הסכמה ניתן לפנות לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני (בהתאם לסמכות) לצורך הכרעה בנוגע לחלוקת הרכוש. בית המשפט/בית הדין יבחן את נסיבות המקרה ויקבע חלוקת רכוש הוגנת תוך התחשבות בעקרונות משפטיים מקובלים.מומלץ להיוועץ בטוען רבני לקבלת ייעוץ ספציפי וליווי מקצועי לאורך התהליך.