מהו גישור

גישת הגישור שלי מבוססת על העקרונות הבאים: 

כבוד הדדי: אני מאמין שחשוב לכבד את שני הצדדים בסכסוך, גם אם הם חלוקים בדעותיהם. אני יוצר סביבה בטוחה ומכילה שבה כל צד מרגיש בנוח להביע את דעתו ולשתף בחששותיו. 

ניטרליות: אני לא נוקט צד בסכסוך. אני פועל כגורם מאזן, שתפקידו לסייע לצדדים להגיע להסכם הוגן ומוסכם על ידי שני הצדדים. 

סודיות: כל מה שנאמר במהלך תהליך הגישור הוא סודי. זה אומר שאני לא אשתף אף אחד אחר במידע שיגלה לי אחד הצדדים, אלא אם כן הצדדים הסכימו לכך מפורשות. 

התמקדות בפתרונות: אני לא מתמקד בהאשמות או בפתרון עבר, אלא בחיפוש אחר פתרונות עתידיים שיענו על הצרכים של שני הצדדים. 

תקשורת יעילה: אני עוזר לצדדים לתקשר זה עם זה בצורה יעילה, תוך הקשבה זה לזה והבנה הדדית. 

יצירתיות: אני מעודד את הצדדים לחשוב בצורה יצירתית ולמצוא פתרונות לא קונבנציונליים לסכסוך.

undefined